Suveniri

Suvenir (franc. souvenir, uspomena) je predmet koji se kupuje na putovanjima za uspomenu na određen događaj, mesto ili osobu. On treba da nosi posebnu oznaku turističke destinacije odakle potiče, autentičnost i laku prepoznatljivost, kao i da pruža širu sliku o zemlji, regionu ili mestu iz kog potiče. On predstavlja verni dokaz tog podneblja ili sredine, zbog čega bi trebalo da je u njoj i proizveden.

Suvenir ne može biti cilj putovanja, posete ili boravka, ali pomaže da što duže ostanu u sećanju prijatni doživljaji sa tih putovanja.

Suvenir treba da bude:
– relativno malih dimenzija (lako prenosiv)
– pogodan za masovnu proizvodnju
– posebne estetske obrade
– relativno jeftin